...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދަރަކީދަގަނޑު
ނ.
ބަޑިކުޅިހަދާން ގެންގުޅޭ ދަގަނޑެއް.
މިއޮންނާނީ އިނގުރުގަނޑެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
މީގެ ދަގަނޑު، ތާސްދަގަނޑަށްވުރެ ބަޑިކުޅިޔަށް އަޅާންރަނގަޅެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ