...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދަރާދަގޮނޑި
ނ.
އިށީންނަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮނޑިއެއް.
މިބާވަތުގެ ގޮނޑީގައި ދެއަތް ބާއްވަން އަތްގަނޑުލައިފަައްޔާއި އަތްގަނޑު ނުލައިހުރެއެވެ.
މިކަހަލަ ގޮނޑީގައި ލެނގޭ ތަނެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނދަރާސަގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ