...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދި
(1) ވަކިވަރަކަށްވުރެ އިތުރަށް.
މިސާލު:
އަދި ދީބަލަ.
(2) މިހާތަނަށް.
މިސާލު:
އަދިނާދޭ، އަދިނުކަން.
(3) ދެޖުމްލައެއް ނުވަތަ ދެޢިބާރާތެއް ގުޅުވަން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މިރަށްތަކުގެ މީހުންނަކީ ވަރަށް މަސައްކަތްތެރި އައި ކުޅަދާނަ ވިސްނުންތެރި ބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަންގަނޑު . ހަކިގޮޅާ . ހައްބުރު . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަތްދުވަސްވުން . ހިނބޫ . ހިކަނދި . ހިކިބަލި . ހިޔަނި . ހުނބުޅު . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުދުލައްފާނަ . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޯ . ހޯސާ . ނަނު . ނަރުދޭވާނި . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނާށިލުން . ނިރުދު . ނޫރީ . ރަނގަބީ . ރަކަ . ރަތްފުސް . ރަސްކޮކާމަސް . ރާނބާ . ރާތާގާބަރި . ރިހި . ރީނދޫ . ރީނދޫހުން . ރެފުރީ . ރެދަން . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަންޑާރާނައިބު . ބަރަބޯ . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިތްޖެހުން . ބުރީވައި . ބުރެކި . ބެރުހުއްޓާލަވަބައި . ބޮނދުދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ