...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަދު
ނ.
(1) ހިނގަހިނގައި އޮތްދުވަސް.
(2) މިޒަމާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާ . ހޫނުކަން . އަހުވަހުވަކުރުން . އަނދުންދަޅު . އިއްތިފާގުވުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . މަރައިފި . ފަހޮޅިއެއްވުން . ފަނޑިޔާރު . ދަށްވުން . ދިހާރަ . ދިޔަވަރަށްބެލުން . ދުސްމިނުން . ގަޑިބު . ގެންނެވުން . ގެރިލޯބި . ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ