...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތަ
އަތަ ހުންނަނީ ހިތެއްހެން ފުލަށް ހިމަކޮށް މައްޗަށް ފަލަކޮށް ތަނޑިވަޅާ ދިމާއިން އެތެރެއަށް ވަދެފައެވެ.
މިމޭވާގެ ބޭރު ހުންނަނީ ފިތްފިތަށެވެ.
ކުލައަކީ ފެހި ކުލައެވެ.
ވިލާތުއަތަ ހުންނަނީ މުށިކުލައެއްގައި ބޭރު އޮމާން ކޮށެވެ.
(2) ހުޅަނގުމޫސުމުގެ 31 ވަނަ ނަކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިއަތަރު . ހިތިދަމުއި . ހުވަނދު . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުވަނދުހެދުން . ހެދިކައިރު . ހޭރިޔާއެޅުން . ރަނގަބީ . ރަންފައިލުން . ރަންގުފަޓާސް . ރަސޫލުބޭކަލުން . ރިލޭރޭސް . ބާނި . ބުރަކިބޯޅަ . ބުރަކިކުރުން . ބުޅިއިނގިލިރާކަނި . ބޮކަރު . ބޮކަރުއަތަރު . ބޮކަރުގަސް . ބޯބޯމަތިންގެންދިއުން . ކަށްވަސް . ކަންބަރާ . ކަރި . ކަޅިކުރުން . ކައްކާބަދިގެ . ކައްޗާއެޅުން . ކައްޗާދުވުން . ކަފި . ކަސަބުނެގުން . ކާލިއެޅުން . ކިރިކިރި . ކެލައިއަތަރު . ކޮއިލޮއްސި . އަނޯނާ . އަތަ . އަތަރު . އަތަރުކެއްކުން . އަތަރުވެށުން . އަތަރުލުން . އަތަރުގެ . އަތަރުގޭމީހުން . އަތުންއަތަށް . އަތުއުރަ . އަތްކުރުކޮށްލުން . އުރުއްޓުން . އޮރި . އޮރިވުން . އޮރިދެމުން . ވައަތްތެރި . ވައު އެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ