...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތަރު
ނ.
މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއްގެ އަރަގު ނަގައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ތެލެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ފިނިފެންއަތަރު.
(ށ) ބޮކަރުއަތަރު.
(ނ) މަލުއަތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިއަތަރު . ހުވަނދު . ހެދިކައިރު . ބޮކަރު . ބޮކަރުއަތަރު . ބޮކަރުގަސް . ކަޅިކުރުން . ކައްކާބަދިގެ . ކެލައިއަތަރު . އަތަރު . އަތަރުކެއްކުން . އަތަރުވެށުން . އަތަރުލުން . އަތަރުގެ . އަތަރުގޭމީހުން . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . މުރުސަލު . ފިނިފެންއަތަރު . ލަންސިމޫ އަތަރު . ގޮމަކަސްތޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ