...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތަރުލުން
މ.
ފޭރާމުގައި ނުވަތަ ގައިގައި އަތަރުގެވަސް ހިއްޕުމަށްޓަކައި އެތިފޮދެއް ހާކައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތަރުވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ