...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތަރުގެ
ނ.
އިހުގައި އަތަރުކައްކާން ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ހުރި ގެއެއް.
މިތަންހުރީ ބޮޑުކިބާގެ އުތުރުން އާކޯއްޓޭ މަތިގެއާއި ދޭތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތަރުލުން . އަތަރުގޭމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ