...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތިރި
ނ.
(1) ފަންނު.
(2) ދެވެލި ބިންފަށުން ފެށިގެން ރާޅުދޫފަށާ ދެމެދު.
(3) ހޭޅިންފެށިގެން މޫދާ ދޭތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗިގޮނު . ބަނދަރުމަތި . ބާޑިފަށް . ބާޑިޖެހުން . ބާޑީ . އަނހިކުރުން . އަތިރިއަކަށްދިއުން . އަތިރިމަތި . އަތިރިޔަށްއެރުން . އަތިރިޔަށްދިއުން . އީދުހުޅު . އީދުއަތިރި . އީދުގައު . ވަކަރުގެ . މަސްއޮޑިއަތިރި . މާވައްދިހަރޭ . ފަންޏާދިއުން . ދަތުރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯށި . ދާންދެން . ދިހަރެއާ . ދިޔޮޅު . ދޯއްޔަށްދިއުން . ލޮނުދިލަ . ގެންގެރުން . ގޮނޑުދޮށަށް އެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ