...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތިރިމަތި
ނ.
އަތިރިޔާ ވީ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނދަރުމަތި . މަސްއޮޑިއަތިރި . މާވައްދިހަރޭ . ދިހަރެއާ . ގެންގެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ