...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތިރިޔަށްއެރުން
މ.
(1) އަތިރިމައްޗަށް ދިއުން.
(2) ބޮޑުކަމުދިޔުމަށާއި، ކުޑަކަމުދިއުމަށް އަތިރިމައްޗަށް ދިއުން.
(3) ހާޖިތަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ