...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތިރީގޭވިނަ
ނ.
ފަތްތައް ތުނޑަކަށްވުތެ ތުނޑެއް ހިމަވަމުންދާގޮތަށް ބޯކޮށް ހުންނަ ވިނައެއް.
މިއީ ކައިވަތެއްހައި ދިގުތަނޑެއްގައި ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަ، ކުޑަކުޑަ މަލެއްއަޅާ ކުޑަގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ރާޅު ގޮތެއް ހުންނަ ކެހެރިއެއްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ