...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތިރީގޭދާރި
ނ.
އިހުގައި ބޯވަޅުއެޅި ލިބާސް ލައިއުޅުނު އޮފުގަދަ ފޮއްޗެއް.
މިއީ، ފަށުތްވާއި ސުތުލިން ވިޔެފައިހުންނަ ރޮނގުދެމި ފޮއްޗެކެވެ.
ރޮނގުބައި ހުންނާނީ ހިމަކޮށެެވެ.
ރޮނގުބައި އެކުލެވިފައި ހުންނަނީ، ދޮންކުލަޔާއި ފެހިކުލަޔާއި ނޫކުލައިންނެވެ.
ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ މީގެ ފެހި ފޮއްޗާއި ރަތްފޮއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ