...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުންއަތަށް
ކއ.
(1) މެދުވެރިއެއްނެތި އެކަކު އަތުން އަނެކަކުއަތަށް.
(2) ހަމަ އެ ތަންވަޅު އަގު ދިނުމަށް ބުނާ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ