...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުރު
ނއ.
ދެއެއްޗެއްގެ ދޭތެރެދުރުވެ އެކަތިއަނެކައްޗާ ނުޖެހިހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަށަވައް . އަންބަރީއަތަރު . އުޅަނދުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ