...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުކުރި
ނ.
(1) އަތްދަނޑީގެ ކުރީކޮޅު.
(2) އަތުގެ ކުރީގައި ގަހަނާއަޅާ ހިސާބު.
(3) ލިބާހުގެ އަތުގެ ކުރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ކުރައިނީ . އަތުކުރިއަރުވައިލުން . އަތުކުރިއެރުވުން . އަތުކުރިއޮޅައިލުން . އަތްކުރި . ގިއުޅަބި . ގިއުޅު އަތުކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ