...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުކުރިއަރުވައިލުން
މ.
(1) ލިބާހުގެ އަތުކުރި މައްޗަށް ޖައްސައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާން ޤަސްދުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ