...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުކުރީ
ނ.
(ގ.) އުޅާވޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ކަމަރު . ކުރިޖެހިބަތް . އަނގަރަކާ . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . އަތުކުރީގަޑި . އަތްތޮޅުވުން . އުޅާ . ފުށަހި . ތަންޑު . ގިއުޅު އަތުކުރި . ގޮށްޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ