...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުކުޅި
ނ.
(1) އަތުބަޑިކުޅި.
(2) ފަޗިސްކުޅޭއިރު ބޮލިގަނޑުން އަޅާ 2،3،4 މިތިން ޢަދަދު.
(3) މަޖާޒު:
ތިމާގެ ޝަހުވާނީ އެދުން ތިމާގެ އަތުން ފުއްދާ ފުއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ