...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުއަކުރު
ނ.
(1) މީހެއްގެސޮއި.
(2) އަތުން ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެއް.
(3) އިނގިރޭސިބަސް ލިޔާއިރު އަކުރުތައް ގުޅުވައިލައިގެން ލިޔާ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ