...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުއޮނު
ނ.
އަތުން ހިފަހައްޓައިފައި ރޯކުރާ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ އަލިހޮޅިއެކެވެ.
މިހުންނާނީ އޮނު ކޮޅެއްގައި އައްސައިފައެވެ.
މި ރޯކޮށްލުމުން މާތަކެއް ފޮޅިގެންދާ ގޮތަށް އަލިވެގެން ދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ