...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތުލުން
މ.
(1) އަތްދަށުލުން.
(2) އަނެކެއްގެ އަތުގައި އޮތްއެއްޗެއް ދަމައިގަތުން.
(3) ލިބިގަތުން.
މަޖާޒު:
(4) ކުރީގައިވާ މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ އަރައި ހަމަކުރުން.
(5) ދޭހަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިށުވައިގަތުން . ހިތްހަލާލުހޯދުން . ހުއްދަނެގުން . ނަންބަރުނެގުން . ރަށްބޭރުހިފުން . ބައިލިބުން . ބީކުނެގުން . ކަނޑުފޭރުން . ކުރިއަތުލުން . ކުއްޔަށްހިފުން . އައިންހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް އެރުން . އަތުލައިގަތުން . އަތްލުން . މައިފަޅުހިފުން . މަގުފޭރުން . މަސްބޭނުން . މުއްފަތް . ފަރުބޭރުހިފުން . ފަޅުހިފުން . ފެލައިލުން . ލާރިނެގުން . ލޭންދޭން . ގަދަކޮށްލުން . ގުރުލުން . ޓަނުނެގުން . ޓެކުން . ޓޮސްކުރުން . ޤިޞާޞުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ