...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތޮޅު
ނ.
(1) މާކަނޑެއްގައި އޮންނަ ޖަީރާއެއް.
މިސާލު:
ޏ.
އަތޮޅު.
(2) މާކަނޑެއްގައި އެއްތޮއްޓެއްގައި އެކުލެވޭ ޖަޒީރާތަކެއް.
(3) އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް ގާނޫނީގޮތުން އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްތަކެއް ނުވަތަ ރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަފަޅު . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހުރާ . ހުއިވަނި . ނާގަބާޑި . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަސްފަރި . ބަނޑަވެރި . ބާނިވެއްދުން . ބެދުން . ބޭރުދުނި . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުނައިބު . ކަނޑަދޭހަ . ކަނޑި މިޔަރު . ކަނޑިންމަ . ކަޅި . ކަފުއޮޑި . ކުޑަހިތި . އަތޮޅު . އަތޮޅުހިނގުން . އަތޮޅުބައްތެލި . އަތޮޅުވަހި . އަތޮޅުވަށި . އަތޮޅުވެށި . އަތޮޅުވެރިކަން . އަތޮޅުވެރިޔާ . އަތޮޅުމުޅި . އަތޮޅުގެ . އާރޮސް . އިހުރު . ވާރުބައްތެލި . ވާރުއޮޑި . ވާރުވެރިޔާ . ވާރުގެ . މައިފަރު . މައިދުނި . މަތިވެރި . މެދުރާއްޖެތެރެ . ފަރާތް . ފަތްކިޔުން . ފަތްކޮޅު . ފީބޯމިޔަރު . ފުށޮޅު . ފެންނާ . ފޯޅަވަހި . ދަނޑިޔާދިއުން . ދަމުކޭން . ދުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ