...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތޮޅުވެށި
ނ.
އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްގެ ނަންނަމުން އެކުލަވައިފައި އޮންނަ ބަންޖެއް ޒާތު އެއްޗެއް.
މިއިން އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްމެ ހުރި ތަރުތީބުން އެނގޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތޮޅުވަހި . އަތޮޅުވަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ