...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތޮޅުވެރިންނަށްހިއްޕޭނީވަލުގައެވެ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) އިސްކޮށްހުންނަ މީހަކަށް ކުރެވޭނީ އެމުރެވެ.
ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ، އެކަމަކަށް އަމަލީސިފަ ގެންނަން ތިބި ބަޔަކަށް އެއްބާރުލެވިގެންނޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ