...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތޮޅުވެރިޔާ
ނ.
އަތޮޅުގެ ކަންތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ފޮނުއްވައިފައި ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތޮޅުމުޅި . އަތޮޅުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ