...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްބައި
ނ.
(1) ތާސްބައިންކުޅޭ ކުޅިވަރުގައި އަތުގައި ހުންނަ ހަނޑުތައް.
(2) ތާސްކުޅޭއިރު ގަނޑުޖަހައިގެން ނަގާގަނޑުތަކުން ނަގާ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޓު . ކޯޓުވުން . ދަށުންދަމާ . ޑިގު . ޑިގުކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ