...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްމަތީ
ކއ.
އެންމެގިނައިން ބޭނުންކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ރަބަރުކޮތަޅު . ރައިފަލު . ރެވިއޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރުވެސްނެތުން. . ބަޅުދަތި . ބީކޮށްލުން . ބުރިކީސް . ބޮއް . ކަލިވަތް . ކަލިމަތިމުގުރު . ކަލްކިއުލޭޓަރު . އަތްފެހުން . އަތްދަތި . ވޯކީޓޯކީ . ފަޤީރު . ދަބަސް . ތިޔާގިކަން . ގޮނޑުދޮށު ގުނބޯ . ޓޮމީގަން . ޓޯޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ