...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްމަތީދަތި
ނ.
ދެލަކުޑިގަނޑު އެއްކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް ތިއްބާ ދަތި.
މިއޮންނަނީ ދެކޮޅުވެސް ގުދުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ