...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްމަތީދޮށި
ނ.
(1) މަސްބާނާދޮށީގެތެރޭން އެންމެދިގު ދޮށްޓާ ޖެހިގެން އޮންނަ ދޮށި.
(2) އެމީހަކަށްފަސޭހަ އަދިގިނައިން ބޭނުންކުރާ ދޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ