...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްފަސޭހަރޮނގު
ނ.
އިންސައްތަ ރޮނގު.
މިއީ ދެފަރާތަށް ދެބޮޅުވާނޭހެން މަތިން ތިރިޔަށް ކަތިކޮށް އަޅާ ރޮނގެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ