...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްފުނައުއެޅުން
މ.
(1) ފުނާއަޅާ ފަދައިން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އިނގިލިތަކުން އޮމާންކުރުން.
(2) މަށަން ދަތިއަޅާ ފަދައިން އިނގިލިތަކުން ހޭވުން.
(3) މަޖާޒު:
ގެއްލިގެންއުޅޭ ކުޑަވަރަކުގެ އެއްޗެއް ހޯދާން މުޅިގޭގެ އެތަންމިތަން ހާވައި ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފުނާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ