...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްފޭރާ
ނ.
ކާށިހެހޭން ފޭހިފައި އޮންނަ ކުރަދިގަނޑު، މިއިން ކާށިހެހެނީ އަތުން ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ