...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދަށު
ނއ.
(1) މީހެއްގެ އަމުރުދަށު.
(2) ބާރުދަށު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަވީދުވަސް . އަތުއަޅުވައިލުން . އަތުވުން . އަތުލައިގަތުން . އަތުލުން . އަތްދަށުންދިއުން . އަތްދަށުންލުން . އަތްދަށުބަނޑޭރި . އަތްދަށުކުރުން . އަތްދަށުއުކުޅު . މުށްދަށުލުން . ފާށަނާކަން . ފުދައެއްލުން . ފެތުނުއޮޑީ ރިޔާ ދަށުވިޔަސް ކަނަކުއަތްދަށުނުވާށެވެ . ދެމިގަތުން . ލޫދިގަތުން . ޤައުމީދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ