...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދަށުންދިއުން
މ.
(1) ކުރަންވީކަމެއް ހަނދާންނެތިގެން ދިއުން.
(2) ނަނުގައި މަސް ބާނާއިރުގަނެގެން ދަމަނިކޮށް އަތްދަށު ނަނުކަނޑައިގެންދިއުން.
(3) ތިމާގެ އިޚްތިޔާރަށް ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްނެއްޓިގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ