...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދަށުއުކުޅު
ނ.
ހިފުމުގެ އުކުޅެއް.
މިއީ ކުއްލިއަކަށް، ދެއަތްދަށުން ދެއަތް ގެންގޮސް ބައްދާ ބެއްދުމެވެ.
މިގޮތަށް ބައްދައި ކަނާތްމައްޗަށް ބާރުލައި ވައްޓާލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ