...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދަށުދޮށިއެޅުން
މ.
(1) ކެޔޮޅުމީހާގެ ފަހަތުގައި ހުރެގެން ދޮށިއެޅުން.
މަޖާޒު:
(2) ވެރިއެއްގެ ދަށުން ކަންތައްކުރުން.
(3) މަސައްކަތެއްގައި މީހަކާ އެހީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ