...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދަނޑި
ނ.
އަތުގެ އުޅަނބޮށިހުޅާ ކުޑަހުޅާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަދަންމަ . ކުޑަހުޅު . އަތްކެނޑުން . އުޅަނބޮށި . އުޅަނބޮށިހުޅު . ތުނޑޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ