...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދުތް
ނ.
ބައެއްފޭރާމުގެ ކަށިފައްޗާ ޖެހިގެން ހުންނަ ރޮނގު ނުވަތަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިސާޑި . ރުމާފަޅިއޮޅުން . ބަންގާޅު ފޮށާ . ކަށިފަތި . ކަށިފަތިކައިރި . ކަޅުރުމާ . އަންދަރުމުންޑު . ސާޑި . ސޯޅިޔާފޮށާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ