...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްދޮށް
ނ.
ހޫނު އެއްޗެތި އުނދުންމަތީން ބާލާށާއި، ދެލިހޭކި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ތެލިތަވާފަދަ ތަކެތީގައި ހިފާން ދާފަރާއަކަށްލާ ފޮތިގަނޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްދަށް . އަތްދަށޮ . ގޮންކާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ