...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްތެރި
ނއ.
އަތުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަސް . އަމަލީފަންނު . ވިޔާހަރު . ވޯކްޝޮޕް . ސައްކެޔޮބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ