...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްތޮޅުވުން
ނ.
(1) ދެފަރާތުގެ ކޮނޑުހުޅާ އެކުވެފައިވާ ދެ ގުނަވަން.
މި ގުނަވަން އެކުލެވިގެން ވަނީ ތިންބަޔަށެވެ.
އެއީ މުލަށްދަނޑިޔާ އަތްދަނޑީޔާ އަތްތިލައެވެ.
(2) ފަރާތް.
(3) ތާސްކުޅޭއިރު ގަދަވާ ބަޔަށް އެއް ފަހަރުން ނަގާން ލިބޭ ގަނޑުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ