...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްލުން
މ.
(1) އަތްޖެއްސުން.
(2) އަތްބޭނުން.
(3) ގަޔަށް އެރުން.
(4) އަތުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފޯރުވުން . އަތްދިގުކުރުން . އަތްޕުޅުބީއްސެވުން . އަތްޕުޅުލެއްވުން . މާރާމާރި . ފަންބުއިން . ފަންއަތުލުން . ތަޅައިފޮޅުން . ގަޔަށްއަތްލުން . ގަޔަށްއެރުން . ގާންއަތްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ