...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްގަނޑު
ނ.
(1) އެއްޗެހީގައި ހިފާން ހުންނަ އުޅައްގަނޑު.
(2) ގޮނޑީގައި އަތްބާއްވާން ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަކަ . ހެންޑެލި . ނިގާރަންފޮށި . އަދަރާދަގޮނޑި . އުޅަހަރު . ސަރަންފީގޮނޑި . ސޯފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ