...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްގާތްކޮށްދިނުން
މ.
މީހަކު ކުރާ ކަމެއްގައި ބޭނުންވާތަކެތި ކައިރިއަށް ގެނެސް އެހީތެރިވެ ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްގާތްކުރުން . ދުރުގާތްކުރުން . ލުއިފަސޭހަކުރުން . ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ