...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްގުޅި
ނ.
ބަގުޑި ބައްދާގޮތަށް ދެއަތްގެންގޮސް ދެއަތު އިނގިލިތަކުގެ ކުރިޖެއްސީމާ އޭގެއެތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެލަވަރު . އެލަވަރު . އެލަވަރުކެއުން . ވެލަވަރު . ވެލަވަރުކެއުން . ފަހާވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ