...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްގުޅިކެއުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ދެއަތުން ބެއްދީމައި ދެއަތުގެ އިނގިލިތަކުގެކުރި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެލަވަރުކެއުން . ވެލަވަރުކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ