...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަތްގުދުކުރިލިބާސް
ނ.
ފިރިހެނުންލާ ލިބާހެއް.
މިއީ ކޯޓާ އެއްގޮތަށް ކަނޑާފައި ހުންނަ ލިބާހެކެވެ.
މީގައި ހުންނާނީވެސް ކޯޓު އަތެކެވެ.
މި ލިބާސް ކޯޓު ގިރުވާނު ލައިގެންވެސް އަދި ޑަބަލް ގިރުވާން ލައިގެންވެސް ފަހައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ