...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަ
ކުންނަ ކުދި ނިރަށް ގަހަށްވުމުގެ ކުރިން ކިޔައި އުޅެނީ ގޮބޮޅިއެވެ.
މިހުރިހާ ވައްތަރެއްގެވެސް ފަތް ހުންނަނީ ބުޑަށް ފަލަކޮށް ކުރިޔަށް ހިމަ ދިގުކޮށެވެ.
ފަތުކޮޅުގައި ތުނޑެއް ހުރެފައި ފަހަތަށް ފުޅާވަމުން އައިސް ފަހަތުކޮޅު ހުންނަނީ ދެބައިވެފައެވެ.
(2) އިޝުޤީލޯބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހިނގަމަހަ . ހިރިއްދަ . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހުންކާބޮލި . ހުރައްދެއަލަ . ހޯވަނި . ނަބީކަލޭގެފާނު . ނަވުސަރައްކުލުން . ރައުއަލަ . ރަތްބޮލި . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ރުކުރުކުއެޅުން . ރެހެންފުތު . ރެހެންދި . ބަފޯއް . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބިހަލަ . ބިހުލަ . ބިއްތު . ބުންބާއަލަ . ބޮޑުކޮލި . ކަހަނަލަ . ކަނޑަލަ . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަނޑުފެނުއެޅުން . ކަޅަލަ . ކަޅުއަލަ . ކަޅެއަލަ . ކަޅޮއަލަ . ކަމެއް . ކަފޭރާ . ކިރިއަލަ . ކިރުއަލަ . ކިމެރުއުއި . ކީ . ކޭނިވުން . ކޮރު . ކޮޅުން . އައިސްއަލަމާރި . އައުކާވެނި . އަލަ ރޫސިއާ . އަލަނާސިބިބީ . އަލަނާސިބޮލި . އަލަބިހި . އަލަމަލުކަރަށްގެތުން . އަލަމަލުގުރާ . އަލަފަތުބަޖިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ