...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަލަށް
ކއ.
(1) ފުރަތަމަޔަށް.
(2) އައުކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ނަވުސަރައްކުލުން . ރުކުރުކުއެޅުން . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަނޑުފެނުއެޅުން . ކިމެރުއުއި . އައުކާވެނި . އާރަށްވެހިން . އާއޮޑިކުރުން . އާފޯއްދުން . އިފުތިތާހުކުރުން . އިޖުމާޢު . އީޖާދު . އީޖާދުކުރުން . އުފެއްދުން . އުފެދުން . މަހުޖެހުނުފަރިވަޅު . މަހުޖެހުން . މާލެބެލީބޭނޑި . މޮހޮރުވަޅަށްޖެހުން . ފުށްބުރުފަންވަތް . ފެނަށްދިރުން . ތަޢާރުފު . ތަޢާރުފުކުރުން . ގަލަމުދެލި . ގަލަދުން . ގެވަޑޮ . ގެޔަށް ވަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ